Excel – jak zkonvertovat formátovaný text na HTML?

Formátování textu v Excelu je užitečné pro vizuální zobrazení dat, ale někdy je potřeba tento text převést do HTML. Tento návod vám ukáže, jak na to pomocí VBA kódu.

Obsah

Vytvoření funkce

Nejdříve je potřeba vytvořit VBA funkci, která převede formátovaný text v Excelu do HTML. Postupujte podle následujících kroků:

 1. Uložte svůj Excel soubor do formátu .xlsm (sešity s podporou maker).
 2. Zavřete a znovu otevřete soubor.
 3. Otevřete editor VBA stisknutím kláves Alt + F11.
 4. Vložte nový modul pomocí Insert -> Module.
 5. Vložte následující kód do nového modulu:
Function KonvertujHtml(rng As Range) As String
  Dim Cell As Range
  Dim Html As String
  Dim CharIndex As Long
  Dim Char As String
  Dim FontBold As Boolean
  Dim PrevFontBold As Boolean

  For Each Cell In rng
    Html = "<p>"
    PrevFontBold = False
    For CharIndex = 1 To Len(Cell.Value)
      Char = Mid(Cell.Value, CharIndex, 1)
      FontBold = Cell.Characters(CharIndex, 1).Font.Bold
      If FontBold <> PrevFontBold Then
        If FontBold Then
          Html = Html & "<b>"
        Else
          Html = Html & "</b>"
        End If
        PrevFontBold = FontBold
      End If
      Html = Html & Char
    Next CharIndex
    If PrevFontBold Then
      Html = Html & "</b>"
    End If
    Html = Html & "</p>"
  Next Cell
  KonvertujHtml = Html
End Function

Použití funkce v Excelu

Po vložení kódu a zavření editoru VBA můžete použít funkci KonvertujHtml přímo v buňce Excelu. Například:

 • Pro převod obsahu buňky A1 do HTML použijte vzorec: =KonvertujHtml(A1).
 • Pro převod více buněk, například oblasti A1:B2, použijte vzorec: =KonvertujHtml(A1:B2).

Funkce vrátí HTML kód jako text v buňce, který můžete dále použít.

Jak funkce funguje

Funkce KonvertujHtml prochází každou buňku v určeném rozsahu (rng) a převádí její obsah na HTML.

Pro každou buňku:

 1. Začne novým HTML odstavcem (<p>).
 2. Prochází každý znak v buňce a kontroluje, zda je tučný.
 3. Pokud se formátování změní (například z normálního na tučné), vloží odpovídající HTML tagy (<b> nebo </b>).
 4. Pokračuje tímto způsobem až do konce buňky.
 5. Uzavře HTML odstavec (</p>).

Tímto způsobem je zajištěno, že HTML výstup odpovídá formátování v Excelu.

Příklady

Jednoduchý text

Pokud máte v buňce A1 text „Hello World“ a „World“ je tučně, výsledek funkce =KonvertujHtml(A1) bude:

<p>Hello <b>World</b></p>

Více buněk

Pokud máte oblast A1:B2 s následujícím obsahem:

Hello World
Excel VBA

Výsledek funkce =KonvertujHtml(A1:B2) bude:

<p>Hello</p><p><b>World</b></p><p><b>Excel</b></p><p>VBA</p>

Shrnutí

Konverze formátovaného textu z Excelu do HTML je díky VBA funkci snadná. Tímto způsobem můžete snadno převést jakýkoli formátovaný text do HTML pro použití na webu nebo v jiných aplikacích.